Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu jest placówką pobytu dziennego, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach   od 7:30 do 15:30 , której oferta skierowana jest do osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i innymi niepełnosprawnościami, posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym  lub znacznym ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej (orzeczenie o niepełnosprawności – wskazania – pkt. 4).

WTZ jest placówką stwarzającą osobom z niepełnosprawnościami, niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Jego celem jest realizacja dwóch podstawowych form rehabilitacji – zawodowej i społecznej.

Podstawowym założeniem naszej pracy jest możliwie największe usamodzielnienie osoby z niepełnosprawnością tak, aby mogła funkcjonować w społeczeństwie na miarę własnych możliwości. Pracujemy na zasobach i mocnych stronach, jednocześnie starając się niwelować niedociągnięcia. Co ważne w pracę włączamy nie tylko osobę z niepełnosprawnością, ale działając w nurcie pracy systemowej i założeń filozofii środowiskowego wspierania osób z niepełnosprawnościami wspieramy osobę z niepełnosprawnością w jej środowisku i pomagamy całościowo zbudować własne życie.

WTZ PSONI Koło w Elblągu przeznaczony jest dla 30 osób z niepełnosprawnościami. Praca w placówce odbywa się w oparciu o 6 pracowni:

  • Pracownia stolarsko-remontowa, gdzie uczestnicy nabywają i poszerzają umiejętności związane z wykonywaniem prostych prac w drewnie oraz innych materiałach w codzienności spotykanych w zakładach pracy, uczą się obsługi narzędzi i elektronarzędzi głównie w odniesieniu do drobnych prac remontowych i napraw w gospodarstwie domowym, uczą się pracy w zespole i odpowiedniego planowania zadań.
  • Pracownia porządkowo-ogrodnicza, gdzie uczestnicy nabywają i poszerzają umiejętności związane z utrzymaniem porządku w budynku i jego otoczeniu, wykonują prace sezonowe (zamiatanie, odśnieżanie), uczą się dbać o rośliny miejskie (trawniki, krzewy) oraz sadzą i sieją rośliny wewnętrzne i zewnętrzne.
  • Pracownia gospodarstwa domowego – kuchenna, gdzie uczestnicy nabywają i poszerzają umiejętności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, głównie w zakresie samodzielnego planowania i przygotowywania posiłków, zgodnie z zasadami zdrowego żywienia i savoir-vivre oraz posługiwania się sprzętem kuchennym, w tym małym i dużym AGD.
  • Pracownia gospodarstwa domowego – porządkowa, gdzie uczestnicy nabywają i poszerzają umiejętności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, głównie w zakresie związanym z pracami porządkowymi takimi jak pranie, prasowanie, sprzątanie. Ponadto uczestnicy tej pracowni uczą się obsługi urządzeń myjących i czyszczących oraz maszyny do szycia.
  • Pracownie technik plastycznych – dwie pracownie, gdzie uczestnicy nabywają i poszerzają umiejętności manualne, które wykorzystują do przygotowywania różnego rodzaju wytworów rękodzielniczych, np. kartki okolicznościowe, stroiki, ozdoby decoupage, witrażyki.

We wszystkich pracowniach pracujemy z uczestnikami nad rozwijaniem kompetencji społecznych, prowadzimy trening ekonomiczny oraz rozwijamy umiejętności niezbędne do codziennego funkcjonowania, np. umiejętność samodzielnego przemieszczania się w przestrzeni miejskiej, umiejętności korzystania z komputera/sprzętu elektronicznego i Internetu. 

W WTZ zatrudnieni są również:

  • psycholog, który wspiera uczestników i ich rodziny w zakresie pomocy psychologicznej, prowadzi różnego rodzaju zajęcia indywidualne i grupowe – psychoedukacyjne oraz prowadzi wsparcie w przypadkach sytuacji kryzysowych,
  • fizjoterapeuta, który prowadzi z uczestnikami zajęcia indywidualne i grupowe mające na celu promowanie zdrowego stylu życia (uprawiania aktywności fizycznej) oraz korygujące i rehabilitacyjne w przypadku posiadanych zaleceń do tego typu pracy,
  • pracownik socjalny, którego zadaniem jest wspierać uczestników i ich rodziny w kwestiach związanych z odpowiednim funkcjonowaniem rodziny w zakresie finansów, pozyskiwanych środków, warunków socjalno-bytowych.
Skip to content