Uczestnicy WTZ biorą udział w projekcie „SoVo – dostępne radio internetowe”. To innowacyjny projekt którego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych. Projekt oparty jest na uznanej w Europie dobrej praktyce Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI).

Okres realizacji: luty 2020 – wrzesień 2022

Budżet projektu: 4 864 057,47 zł

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Partnerzy:  Fundacja Pro Cultura (lider), Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Fundacja Zaczyn

Projekt posiada 3 główne elementy:

  • Portal radiowy
  • Grupy Radiowe
  • Szkolenia i warsztaty

Więcej informacji można uzyskać na stronie:

https://radiosovo.pl/

A działania naszej grupy słuchaczy znajdziecie pod adresem:

https://radiosovo.pl/wtz-w-elblagu/

Skip to content