Self- Adwokat to osoba, która jest rzecznikiem własnych praw i potrafi decydować o sobie oraz wypowiadać się na forum i pomagać osobom niepełnosprawnym.

Self- Adwokat pogłębia wiedzę na temat praw człowieka i Konstytucji RP, komunikacji, problemów osób niepełnosprawnych oraz organizowania spotkań i konferencji.

 

Spotkania Self-Adwokatów zapewniają:

  • poznanie przez osobę z niepełnosprawnością intelektualną własnych praw i obowiązków obywatelskich;
  • podnoszenie kompetencji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną;
  • poprawy umiejętności komunikowania się z otoczeniem, wypowiadania i sygnalizowania swoich potrzeb;
  • zapoznanie osób z niepełnosprawnością intelektualną z funkcjami i zadaniami lokalnych placówek urzędowych;
  • przygotowanie do pełnienia nowych ról społecznych;
  • nabywanie umiejętności redagowania tekstów, pism urzędowych itp.;
  • włączenie w uczestnictwo w życie społeczne, przezwyciężenie tremy oraz własnych słabości;
  • nabycie zdolności do samodzielnego bądź wspieranego funkcjonowania,
  • podniesienie jakości życia, a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną;
  • stworzenie sytuacji do wspólnej rozmowy, poznania, wymiany doświadczeń.
Skip to content