Projekt „Siła Różnorodności – Niepełnosprawni, Mocni, Kreatywni” będzie realizowany od 1 kwietnia 2024 roku przez trzy lata do końca marca 2027 i w pewnym stopniu jest kontynuacją zajęć realizowanych w ramach zakończonego zadania „Niezależność to przyszłość”.

Projekt stanowi kompleksowe podejście do wsparcia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, obejmując zarówno dzieci, jak i dorosłych. Zakłada trzyletni okres realizacji, mający na celu rozwijanie potencjału uczestników, zwiększanie ich samodzielności, a także kształtowanie umiejętności społecznych i kreatywności.

Cele Projektu:

 1. Rozwój Osobisty i Społeczny:
  • Wzrost kompetencji społecznych i komunikacyjnych uczestników.
  • Budowanie poczucia własnej wartości i samoświadomości.
  • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i emocjami.
 2. Kreatywność i Integracja Społeczna:
  • Wspieranie aktywności kreatywnych poprzez różnorodne formy zajęć plastycznych, literackich, muzycznych.
  • Integracja społeczna poprzez udział w lokalnych wydarzeniach kulturalnych i społecznych.
 3. Wsparcie Rodziców i Opiekunów:
  • Organizacja grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów z udziałem specjalistów, takich jak prawnik, fizjoterapeuta, pracownik socjalny, dietetyk, seksuolog, psycholog.
 4. Rehabilitacja i Rozwój Fizyczny:
  • Zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci i dorosłych, ukierunkowane na poprawę sprawności ruchowej, koordynacji i kondycji fizycznej.
 5. Rozwój Mowy i Komunikacji:
  • Zajęcia logopedyczne dla dzieci i dorosłych, wspierające rozwój umiejętności komunikacyjnych.
 6. Integracja Sensoryczna:
  • Zajęcia z terapii Integracji Sensorycznej, dostosowane do różnych grup wiekowych i potrzeb uczestników.
 7. Self-Adwokatura i Samodzielność:
  • Grupy self-adwokackie dla osób dorosłych, skupiające się na rozwijaniu umiejętności reprezentacji własnych spraw i samodzielności.

Przeczytaj opis form wsparcia.

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Konto do wpłat dla beneficjentów w ramach wkładu własnego w projekcie:

PSONI Koło w Elblągu

ul. 1 Maja 1

82-300 Elbląg

62 1240 2265 1111 0010 7364 4270

 

 

z dopiskiem: wkład własny, imię i nazwisko uczestnika

 

Dokumenty do pobrania niezbędne do wzięcia udziału w projekcie:

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (kserokopia)
 3. Oświadczenie o akceptacji warunków uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 1)
 4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby Projektu (załącznik nr 2)

 5. Harmonogram zajęć

Plakat informujący o dofinansowaniu Projektu ze środków PFRON. Na górze znajdują się flaga i godło Polski. Poniżej napis Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Siła różnorodności – niepełnosprawni, mocni, kreatywni.
Skip to content