Oferty Pracy

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu,

organizacja specjalizująca się w prowadzeniu wieloprofilowego usprawniania, edukacji i terapii dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

poszukuje kandydatów na następujące stanowiska:

  • Pedagog
  • Oligofrenopedagog
  • Logopeda
  • Fizjoterapeuta
  • Psycholog

Wymagania:

– wykształcenie kierunkowe,
– chęć pracy z  osobami  z niepełnosprawnością intelektualną,
– życzliwy i taktowny stosunek do osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
– wysoka kultura osobista.

Oczekiwania:

– odpowiedzialność,  umiejętności  organizacyjne,
– zaangażowanie i konsekwencja w realizacji zadań,
– umiejętność pracy w zespole,
– mile widziane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi  intelektualnie.

Oferujemy: 

– pracę w organizacji pozarządowej o ugruntowanej pozycji,
– możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.

Wymagane dokumenty:

– aktualne CV wraz z listem motywacyjnym,
– kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej.

Oferty można składać:

– osobiście w biurze PSONI Koło w Elblągu lub korespondencyjnie adres: 82-300 Elbląg, ul. 1 Maja 1,
– mailowo: rekrutacja@elblag.psoni.org.pl (ze wskazaniem stanowiska w temacie wiadomości).

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonej przez PSONI Koło w Elblągu zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018  poz. 1000 z późn. zm.)”   

Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu z siedzibą w Elblągu przy ul. 1 Maja 1. Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich poprawy, a także usunięcia. 

Kandydatów prosimy o zapoznanie się z informacjami o Stowarzyszeniu na stronie internetowej www.psoni.org.pl oraz www.elblag.psoni.org.pl

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Kontakt

ul. 1 Maja 1, 82-300 Elbląg
tel./fax: 55 233 75 93
e-mail: zk.elblag@psoni.org.pl

Skip to content