Niepubliczne Przedszkole Specjalne mieści się w budynku przy ulicy Szarych Szeregów 32. Przedszkole powstało, aby stworzyć warunki rozwojowe, terapeutyczne i wychowawcze, ukierunkowane na rozwój dzieci z niepełnosprawnościami w wieku od 3 do 9 lat. Nasi wychowankowie mają możliwość realizowania programu wychowania przedszkolnego oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych zgodnie z własnymi możliwościami i potrzebami.

W skład Niepublicznego Przedszkola Specjalnego wchodzą cztery grupy przedszkolne, przeznaczone dla dzieci:

  • z niepełnosprawnością intelektualną
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją i MPD
  • niedowidzących i niewidzących
  • niedosłyszących i niesłyszących

Naszym celem jest przygotowanie dzieci do dalszych etapów edukacji w różnych typach szkół, a także rozwój samodzielności i funkcjonowania w społeczeństwie.

Skip to content