PSONI Koło w Elblągu od 1998 roku prowadzi na terenie miasta niepubliczne placówki oświatowe, w których zajmujemy się edukacją, wychowaniem, rehabilitacją i terapią dzieci i młodzieży w wieku 3 – 25 lat z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym ze spektrum autyzmu.

Nasza kadra to profesjonaliści z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogiki), pedagogiki specjalnej (tyflopedagogiki, surdopedagogiki), pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, terapii zajęciowej, logopedii, pracy socjalnej, psychologii, nauczania przedmiotów – muzyki, plastyki, wychowania fizycznego, języka angielskiego, religii oraz fizjoterapii i opieki medycznej.

Nasi wychowankowie i uczniowie aktywnie uczestniczą w organizowanych konkursach, akcjach i kampaniach społecznych. Są to m.in.:  konkurs ZUO na selektywną zbiórkę odpadów, kampania pod hasłem Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie w ramach Międzynarodowego Dnia Białej Laski, akcja pomocy zwierzętom-  Pełna miska dla schroniska, Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF, akcja MEN Razem na Święta. Bieżące informacje na temat naszych działań, osiągnięć i sukcesów zamieszczamy na naszej stronie FB: https://www.facebook.com/psonielblag

Skip to content