Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna – NSPS

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przeznaczona jest  dla dzieci i młodzieży  o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wieku od 7 do 20 lat.

W naszej szkole tworzymy przestrzeń edukacji dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną: ruchową, sensoryczną, związaną z komunikacją i zachowaniem, w pięciu oddziałach edukacyjno-terapeutycznych, w których praca ukierunkowana jest  na realizację indywidualnych programów terapeutycznych stworzonych przez: pedagogów, terapeutów, logopedów, psychologów i fizjoterapeutów.  Doświadczona kadra oraz specjalistyczny sprzęt umożliwiają uczniom jak najbardziej bezpieczny, komfortowy i samodzielny udział w procesie edukacji i terapii.

W codzienności stawiamy na wykorzystanie w pełni potencjału  naszych uczniów.  Tworzymy  środowisko do skutecznego porozumiewania się i budowania relacji w grupie, stosownie do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów z uwzględnieniem alternatywnych i wspomagających metod komunikacji. Duży nacisk kładziemy na dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością. Stwarzamy przestrzeń na rozwijanie kreatywności i odkrywanie mocnych stron  i talentów. Dbamy o  stały rozwój kompetencji i umiejętności, szczególną uwagę poświęcając tym aspektom edukacji i terapii ucznia, które będą mu przydatne po ukończeniu szkoły w dorosłości.


Previous
Next

Kontakt

ul. 1 Maja 1, 82-300 Elbląg
tel./fax: 55 233 75 93
e-mail: zk.elblag@psoni.org.pl

Skip to content