„Kręgi wsparcia” to model środowiskowego wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną (OzNI) to kompleksowa koncepcja wsparcia środowiskowego OzNI w społeczności lokalnej, w której osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny będą mogli żyć godnie z kompleksowym uwzględnieniem ich potrzeb.

W latach 2018 – 2020  w naszym Kole braliśmy udział w projekcie „Bezpieczna przyszłość  Osób zNI – testowanie modelu” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na bazie doświadczeń z projektu aktualnie wprowadzamy w prowadzonych przez nas placówkach zmiany, dzięki którym realne stanie się prawdziwe środowiskowe wsparcie dla osoby z niepełnosprawnością już od najmłodszych lat aż do końca życia.

Więcej informacji o idei kręgów wsparcia i modelu środowiskowego wsparcia ONI na stronie: https://kregiwsparcia.pl/

 

Skip to content