Biuro Obsługi Placówek – BOP

Biuro Obsługi Placówek mieści się przy ul. 1 Maja 1 i pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30. Do głównych zadań pracowników BOP należą:

 • Obsługa księgowo-rachunkowa, kadrowa, prawna, administracyjno-biurowa i techniczna placówek Koła
 • Organizacja działalności gospodarczo-materiałowej, zaopatrzenia i transportu na rzecz placówek Koła
 • Koordynacja działania placówek w celu efektywniejszego wykorzystania ich zasobów, w tym w zakresie:
  • tworzenia warunków prawidłowej gospodarki i dyscypliny finansowej placówek,
  • przestrzegania dyscypliny pracy i warunków BHP
  • gospodarowanie ruchomym i nieruchomym majątkiem.
 • Zabieganie o środki finansowe i materialne na działalność placówek.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez Zarząd Koła

KADRA

Beata Peplińska-Strehlau – Dyrektor Biura Obsługi Placówek

Magdalena Kielczyk – Asystent Dyrektora Biura

Monika Wiśniewska – Główna Księgowa

Wioleta Stafiej – samodzielna księgowa

Malwina Klim – księgowa

Edyta Jabłońska – specjalista ds. kadr i płac

Marlena Daraszewicz – pracownik biurowy

Kamil Paul – specjalista ds. BHP

Kontakt

ul. 1 Maja 1, 82-300 Elbląg
tel./fax: 55 233 75 93
e-mail: zk.elblag@psoni.org.pl

Skip to content