Super User    czwartek, 16, lipiec 2015 11:38
Bank Żywności

Termin wydawania żywności w lutym 2020r.

Informujemy, że w dniach 20 - 21.02.2020r. będzie wydawana żywność dla osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Operacyjnym POPŻ 2014-2020. Podprogram 2019.

Przydział żywności w miesiącu luty 2020 na 1 osobę:

fasola x 4 op./0,8 kg

makaron kukurydziany x 1 op./0,5 kg

filet z makreli x 5 szt./0,85 kg

cukier x 1 szt./1 kg

olej x 1l /1 kg

Łącznie na jedną osobę przypada 4.95 kg

W lutym 2020r. będą prowadzone niefinansowane działania w ramach środków towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 w Podprogramie 2019:

 • 14 lutego — „Budujemy relacje”- poznajemy uczucia
 • „Tłusty czwartek” - ostatni dzień karnawału - dyskusja w oparciu o zwyczaje i obrzędy

 

 

Termin wydawania żywności w styczniu 2020r.

Informujemy, że w dniach 30 - 31.01.2020r. była wydawana żywność dla osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Operacyjnym POPŻ 2014-2020. Podprogram 2019.

Przydział żywności w miesiącu styczeń 2020 na 1 osobę:

makaron jajeczny x 18 op./9 kg

mleko x 9 l/9 kg

ser żółty x 13,5 szt./5,4 kg

szynka drobiowa x 27 szt./8,1 kg

Łącznie na jedną osobę przypada 31.5 kg

W styczniu 2020r. były prowadzone niefinansowane działania w ramach środków towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 w Podprogramie 2019:

 • „Moje postanowienia noworoczne " zajęcia grupowe podsumowujące miniony rok, dyskusja.
 • Karnawał czas zabawy i radości

 

 

 

 

WAŻNE-PODPROGRAM 2019

Z przykrością informujemy, że rozpoczęcie POPŻ Podprogramu 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie żywności. Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania, wskazując formalne błędy w procedurze. Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do tego wniosku, uznając, że błędy, które pojawiły się w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez KOWR, mogły wpłynąć na jego wyniki. Z tego względu KOWR był zobowiązany do anulowania całego procesu. W zaistniałej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie nowego przetargu. Zakładając, że zostanie on ogłoszony w drugiej połowie sierpnia 2019 r. dostawy produktów do naszego magazynu rozpoczną się dopiero w grudniu br. lub nawet w styczniu 2020 r. W związku z tym wszyscy musimy wykazać się cierpliwością, niestety bowiem nie mamy wpływu na przebieg procedur. Możemy mieć jedynie nadzieję, że więcej uchybień nie będzie. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaktualizowało Wytyczne na Podprogram 2019. Jest to pierwszy konieczny krok, by KOWR mógł ogłosić ponowne przetarg. Okres dostaw i dystrybucja zostały wydłużone się o 1 miesiąc. Wytyczne przewidują okres dostaw od grudnia 2019, ale biorąc pod uwagę aktualne wydarzenia i nasze dotychczasowe doświadczenie przy realizacji wcześniejszych programów, wiemy, że nastąpi to znacznie później. KOWR ma możliwość przyspieszyć procedurę wyłaniania zwycięzców i podpisywania z nimi umów, jednak w tym momencie ciężko powiedzieć jak długo to potrwa. Jednocześnie informujemy, że nastąpi zmiana składu rocznego zestawu paczki –ilość koncentratu pomidorowego została zmniejszona z 8 do 7 sztuk. Fakt ten wynika ze wzrostu cen żywności w ostatnich miesiącach. Prosimy o poinformowanie Państwa podopiecznych o zaistniałej, całkowicie niezależnej od nas sytuacji i prawdopodobnych terminach rozpoczęcia realizacji Podprogramu 2019. Bardzo ubolewamy nad powstałą sytuacją. Jest ona dużym utrudnieniem zarówno dla Państwa, jak i dla nas, a przede wszystkim dla Państwa podopiecznych. Mamy nadzieję, że administracja rządowa dołoży wszelkich starań, aby czas oczekiwania na realizację Podprogramu był jak najkrótszy. W razie pytań prosimy o kontakt

Bank Żywności w Elblągu    tel. 55 6486611

PODROGRAM  2019

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie

 sierpień 2019 do czerwiec 2020,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z

organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami

PO PŻ,

 1. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł  na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 2. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,
 3. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2019-czerwiec 2020

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL], która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących. 

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, : 1 402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 zł dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych  ( OPL ) w formie paczek żywnościowych lub posiłków.
 2. Paczka żywnościowa to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo  a wchodzących  skład zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje: ( kg )

1

groszek z marchewką

3,2

2

fasola biała

3,2

3

koncentrat pomidorowy

1,28

4

buraczki wiórki

1,05

5

powidła śliwkowe

1,8

6

makaron jajeczny

4,5

7

makaron kukurydziany

1,0

8

ryż biały

3,0

9

kasza gryczana

1,5

10

herbatniki maślane

0,8

11

mleko UHT

7,0

12

ser podpuszczkowy dojrzewający

2,0

13

szynka drobiowa

2,7

14

szynka wieprzowa mielona

1,8

15

pasztet wieprzowy

0,48

     

16

filet z makreli

1,53

17

cukier

4,0

18

olej rzepakowy

4,0

19

gołąbki w sosie pomidorowym

1,7

20

sok jabłkowy klarowany

4,0

 1. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. Posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 2. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 3. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 4. Żywność wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji żywności do Banku Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8  ,

82-300  Elbląg tel. 55 6486611

 mail.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

 następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo

do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności w Elblągu na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

- warsztaty kulinarne; 

- warsztaty edukacji ekonomicznej;

- warsztaty dietetyczno-żywieniowe

- programy edukacyjne dot. zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronnie internetowej Banku Żywności w Elblągu oraz stronie internetowej Organizacji Partnerskiej lokalnej ( OPL )

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne ( OPL ) na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

 

PODPROGRAM 2018 – efekty

 1. (OPL) POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
  Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W ELBLĄGU

realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019.

 1. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
 1. Pomoc żywnościowa trafiła do 9 osób znajdujących się w trudnej sytuacji

życiowej z terenu województwa

WARMIŃSKO  - MAZURSKIEGO

 1. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
 • 0,44415 ton żywności;
 • 81 paczek żywnościowych;
 • 0 posiłków;
 1. W ramach Podprogramu 2018 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 3 warsztaty edukacyjne, w których udział wzięły 3 osoby.
 2. Rodzaje warsztatów:
 • Ekonomiczne - 2 spotkania dla 2 uczestników
 • Żywieniowo - dietetyczne – 1 spotkanie dla 1 uczestnika
 • Kulinarne - 0 spotkań dla 0 uczestników
 • Niemarnowanie żywności – 0 spotkań dla 0 uczestników

Termin wydawania żywności w miesiącu czerwiec 2019r.

Informujemy, że w dniach 07.06-10.06-11.06.2019r będzie wydawana żywnośc dla osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Operacyjnym POPŻ 2014-2020. Podprogram 2018

Przydział żywności w miesiącu czerwiec 2019 na 1 osobę:

groszek x 4op./6,4 kg

ryż x 2op./ 4 kg

szynka drobiowa x 1op./ 0,3 kg

szynka wieprzowa x 4op./ 4,8 kg

pasztet x 2op./ 0,64 kg

filet z makreli x 3op./ 1,53 kg

miód x 1op./ 0,4 kg

cukier x 1op./ 1 kg

Łącznie na jedną osobę przypada 7,33 kg

 

Termin wydawania żywności w maju 2019r

Informujemy, że w dniach 08.05.-10.05.2019r. będzie wydawana żywność dla osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Operacyjnym POPŻ 2014-2020. Podprogram 2018

 

Przydział żywności w miesiącu maj 2019 na 1 osobę:

fasola x2 szt./1,6 kg

powidła śliwkowe x 2 sł./1,2 kg

makaron jajeczny x 2 op./ 2 kg

mleko x 2l./4 kg

gołąbki x 1 sł./0,85 kg

filety z makreli x 4szt./2,72 kg

Łącznie na jedną osobę przypada 5.93 kg

 

 

Termin wydawania żywności w kwietniu 2019

Informujemy,że w dniach 17.04-19.04.2019 będzie wydawana żywność dla osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Operacyjnym POPŻ 2014-2020. Podprogram 2018

 

Przydział żywności w miesiącu kwiecień 2019 na 1 osobę:

groszek x2 /1,6 kg

 koncentrat pomidorowy x6/ 5,76 kg

ser żółty x2/ 1,6 kg

szynka wieprzowa x4/ 4,8 kg

cukier x1 / 1 kg

olej x1 / 1 kg

buraczki x1/ 0,35 kg

powidła śliwkowe x2/ 1,2 kg

Łącznie na jedną osobę przypada 6,71 kg

 

Przydział żywności w miesiącu marcu 2019 na jedna osobę:

fasola 4 op./6,4 kg

makaron jajeczny 2 op./2 kg

makaron kukurydziany 1 op./0,5 kg

mleko 1 op./1 l.

ser żółty 1 szt./0,4 kg

kabanosy 3 op./1,08 kg

kasza gryczana 1 op./0,5 kg

Łącznie na jedną osobę: 5,36 kg

 Termin wydawania żywności w lutym 2019

Informujemy, że w dniach 11.02.-15.02.2019 będzie wydawana żywność dla osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Operacyjnym POPŻ 2014-2020.Podprogram 2017

 

Przydział w miesiącu lutym 2019 na jedną osobę:

makaron jaj 3 op./4,5 kg

ryż 1 op./1 kg

kasza gryczana 1 op./ 0,5 kg

mleko UHT 1 op./1 l

ser żółty 1 szt./1 kg

gołąbki 1 sł./1 kg

Łącznie na jedna osobę:5,25 kg

 

Termin wydawania żywności w listopadzie 2018 (II tura)

Informujemy, że w dniach 28.11.2018 do 30.11.2018 będzie wydawana żywność dla osób uprawnionych do uczestnictwa w Podprogramie Operacyjnym POP 2014-2020 Podprogramu 2017

Przydział w miesiącu listopad 2018 na 1 osobę:

 • makaron jajeczny x2/2kg
 • Ser żółty x1/0,4
 • szynka drobiowa x3/2,7
 • pasztet wieprzowy x2/0,64
 • mleko x1/1l
 • herbatniki x4/3,2
 • Łącznie na 1 osobę przypada 4,42kg

 

Termin wydawania żywności w listopadzie 2018

Informujemy, że w dniach 07.11.2018-09.11.2018 będzie wydawana żywność dla osób uprawnionych do uczestnictwa w Podprogramie Operacyjnym POP 2014-2020 Podprogramu 2017

Przydział w miesiącu listopad 2018 na 1 osobę:

 • fasola 3 szt/3,6 kg
 • koncentrat pomidorowy 4 szt./2,56 kg
 • mleko 1 op./ 1 l
 • szynka drobiowa 2 szt./ 1,2 kg
 • filet z makreli 3 szt./ 1,53 kg
 • Łącznie na jedną osobę 3,95 kg

 

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM  2018

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie

 sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z

organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami

PO PŻ,

 1. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł  na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 2. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,
 3. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2018 – czerwiec 2019 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL], która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących. 

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, : 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych  ( OPL ) w formie paczek żywnościowych lub posiłków.
 2. Paczka żywnościowa to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo  a wchodzących  skald zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje: ( kg )

1

groszek z marchewką

3,6

2

fasola biała

3,6

3

koncentrat pomidorowy

1,6

4

buraczki wiórki

1,05

5

powidła śliwkowe

1,8

6

makaron jajeczny

4,5

7

makaron kukurydziany

0,5

8

ryż biały

3

9

kasza gryczana

1,5

10

herbatniki maślane

0,8

11

mleko UHT

7

12

ser podpuszczkowy

2,4

13

szynka drobiowa

3

14

szynka wieprzowa

2,1

15

pasztet wieprzowy

0,64

16

kabanosy wieprzowe

0,36

17

filet z makreli

1,7

18

cukier

4

19

miód nektarowy

0,4

20

olej rzepakowy

4

21

gołąbki w sosie pomidorowym

1,6

 1. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. Posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 2. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 3. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 4. Żywność wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji żywności do Banku Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8  ,

82-300  Elbląg , tel. 55 6486611

 mail.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

 następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo

do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności w Elblągu na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronnie internetowej Banku Żywności w Elblągu.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne ( OPL ) rzesz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

 

PODPROGRAM 2017 – efekty


1. (OPL) POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W ELBLĄGU
realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.
2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
• warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
• skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
• mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
• mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
• cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
• tłuszcze (olej rzepakowy),
• dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).
3. Pomoc żywnościowa trafiła do 21 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO.
4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
1,29518 ton żywności;
21 paczek żywnościowych;
0 posiłków;
4. W ramach Podprogramu 2017 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 2 warsztaty edukacyjne,
w których wzięło 10 Osób
6. Rodzaje warsztatów:
• Ekonomiczne - 1 spotkanie dla 5 uczestników
• Żywieniowe – 0 spotkań dla 0 uczestników
• Kulinarne - 0 spotkań dla 0 uczestników
• Niemarnowanie żywności - 1 spotkań dla 5 uczestników 

 

 

Termin wydawania żywności w miesiącu czerwiec 2018r.

Informujemy, że w dniach 13.06.2018-15.06.2018 będzie wydawana żywność dla osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Operacyjnym POPŻ 2014-2020. Podprogram 2017.

Przydział w miesiącu czerwcu 2018 na jedną osobę:

fasola 1szt./ 0,4 kg
buraczki 2 szt./ 0,7 kg
makaron jajeczny 2 op./ 1 kg
makaron kukurydziany 2 op./0,5 kg
kasza 4 op./2,02 kg
szynka 2 op./0,6 kg
filet z makreli 7 szt./1,21 kg
olej 1 szt./ 1 kg
Łącznie na jedną osobę:7,43 kg

TERMIN WYDANIA ŻYWNOŚCI  W MIESIĄCU MAJ 2018

INFORMUJEMY, ŻE W DNIACH 16.05.2018-18.05.2018 BĘDZIE WYDAWANA ŻYWNOŚĆ DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OPERACYJNYM POPŻ 2014-2020 PODPROGRAM 2017

PRZYDZIAŁ W MIESIĄCU MAJU 2018 NA JEDNA OSOBĘ:

groszek 5szt/2 kg

koncentrat pomidorowy 4 szt/0,64 kg

powidła śliwkowe 1 szt/0,3 kg

mleko 2 op./ 2 kg

szynka 4 szt/ 1,2 kg

cukier 2 op./2 kg

miód 1 szt/ 04 kg

Łącznie na jedną osobę: 8,54 kg

Termin wydawania żywności w kwietniu 2018

 

Informujemy, że w dniach 18.04.2018-20.04.2018 będzie wydawana żywność dla osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Operacyjnym POPŻ 2014-2020. Podprogram 2017

Przydział w miesiącu kwietniu 2018 na jedną osobę:

groszek 3szt/1,2 kg.

buraczki 1szt/0,35 kg.

powidła 2szt/0,6 kg.

Makaron jajeczny 2op./1 kg.

kabanosy 3szt./0,36 kg.

herbatniki 1szt./0,2 kg.

ser żółty 1szt./0,4 kg.

Łącznie na jedną osobę: 4,11 kg

 

Termin wydawania żywności w lutym 2018

Informujemy, że w dniach 14.02.2018-16.02.2018 będzie wydawana żywność dla osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Operacyjnym POPŻ 2014-2020. Podprogram 2017
Przydział w miesiącu lutym 2018 na jedną osobę:
Fasola 3szt./1,2 kg
Makaron jajeczny 3szt./1,5 kg
Ryż 1 szt./1,0 kg
Kasza 2szt./1,0 kg
Herbatniki 3 szt./0,6 kg
Gulasz wieprzowy 1 szt./0,85 kg
Szynka wieprzowa 3 szt./0,9 kg
Ser żółty dla 10 osób za udział w działaniach towarzyszących –do rozdysponowania 7,6 kg (dla 9 osób po dwie szt., dla 1 osoby 1 szt.)

 

Termin wydawania żywności w styczniu 2018

Informujemy, że w dniach 17.01.2018-19.01.2018 będzie wydawana żywność dla osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Operacyjnym POPŻ 2014-2020. Podprogram 2017

Przydział w miesiącu styczniu 2018 na jedną osobę:
Fasola 2szt./0,8 kg
Makaron jajeczny 2 szt./1,0 kg
Ryż 1 szt./1,0 kg
Mleko 1szt./ 1,0 l
Ser żółty 2szt./0,8 kg
Szynka drobiowa 2szt/0,6 kg

Łączny przydział żywności : 5,20 kg

 

Termin wydawania żywności w Grudniu 2017

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu informuje, że w dniach 08.12.2017 ,11.12.2017-13.12.2017 będzie wydawana żywność dla osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Operacyjnym POPŻ2014-2020. PODPROGRAM 2017

Przydział żywności w grudniu 2017 na jedna osobę:

Groszek z marchewką 2szt./0,8 kg

Koncentrat pomidorowy2szt./0,32 kg

Buraczki wiórki 1 szt./0,35 kg

Powidła śliwkowe 2szt./0,6 kg

Mleko UHT 1szt./1l.

Ser podpuszczkowy 1szt./0,40 kg

Cukier 1szt./1kg

Ryż 1 szt./1kg

Olej 1szt./1l.

Razem na jedna osobę: 6,47 kg

 

 Informacja o prowadzonych działaniach w ramach środków towarzyszących


Serdecznie zapraszamy na warsztaty ekonomiczne i warsztaty prawidłowego żywienia, które odbędą się w dniu 06.11.2017 roku o godzinie 9.30 w budynku PSONI przy  ulicy Saperów 14 d.
Warsztat prawidłowego żywienia poprowadzi p. Barbara Bukowska
Warsztat ekonomiczny poprowadzi p. Katarzyna Ciszewska- Wojtas
Działanie prowadzone we współpracy z Bankiem Żywności.

 

 

TERMIN WYDAWANIA ŻYWNOŚCI W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2017

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu informuje, że w dniach 08.11.2017, 10.11.2017, 13.11-14.11.2017 będzie wydawana żywność dla osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Operacyjnym POPŻ 2014-2020. Podprogram 2017

 

ZMIANA W WYTYCZNYCH- PODPROGRAM 2017

W dniu 13-09-2017 r. MRPiPS  ogłosiło zmianę Wytycznych na POPŻ-Podprogram 2017.
Do zestawu rocznego zostały dodane 2 nowe produkty:
1) Miód wielokwiatowy 0,4 l/os
2) Kabanosy wieprzowe 0,36 kg/os

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
PODROGRAM2017

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywno-ściowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  
sierpień 2017 – czerwiec 2018,  a jej celami szczegółowymi są:
a)    organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
b)    racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
c)    przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
d)    prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017- 15.07.2018.
OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:   sierpień 2017 – czerwiec 2018
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Elblągu  [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL] na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.
 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:
1.    Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
2.    Sposób kwalifikacji:
•    OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
•    OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
•    OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].
 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
1.    Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
2.    Paczka żywnościowa  to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo  a wchodzących  skład  zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:


1.    groszek z marchewką 4 kg,
2.    fasola biała 4 kg,
3.    koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
4.    buraczki wiórki 1,05 kg,
5.    powidła śliwkowe 1,5 kg,
6.    makaron jajeczny 4,5 kg,       
7.    makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
8.    ryż biały 4 kg,
9.    kasza gryczana 2 kg,
10.    herbatniki maślane 0,6 kg,
11.    mleko UHT 7 l,
12.    ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
13.    gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
14.    szynka drobiowa 3 kg,
15.    szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
16.    pasztet wieprzowy 0,64 kg,
17.    filet z makreli w oleju 1,7 kg,
18.    cukier biały 4 kg,
19.    olej rzepakowy 4 l;  

 
3.    Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. Posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
4.    W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywno-ściowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
5.    W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
6.    Żywność wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.
SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:
Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji  żywność do Banku Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8 , 82-300 Elbląg  tel. 55 6486611,
 mail.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:
Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:
•    warsztaty kulinarne;
•    warsztaty edukacji ekonomicznej;
•    warsztaty dietetyczne;
•    warsztaty niemarnowania żywności.
Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.
Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne rzesz podopiecznych to:
•    włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
•    grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
•    pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
•    pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
•    wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba,  która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

PODPROGRAM 2016 – efekty

1.    W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności w Elblągu.
2.    Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach, do których trafiły takie produkty jak:  makaron jajeczny 5 kg,  ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.
3.    Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 15 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
4.    Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 • 0,82915 ton żywności;
 • 154 paczek żywnościowych;

5.    W ramach Podprogramu 2016 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy w warsztacie edukacyjnym, w których wzięło udział 12 osób
6.    Rodzaje warsztatów:

 • Żywieniowe -  jedno spotkanie dla 12 uczestników

PODPROGRAM 2016
Uwaga - najważniejsze zmiany w Wytycznych Instytucji Zarzadzającej ( MPRiPS ) z dnia 28-12-2016 r. § 6 Pkt 3. Otrzymuje brzmienie:
„Pomoc żywnościowa może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie .
§ 6 Pkt 4.c. otrzymuje brzmienie:
„przestrzegać zasad wydawania paczki żywnościowej określonych w Wytycznych IZ:
Paczka żywnościowa dla 1 odbiorcy końcowego oznacza: minimum kilka (tj. co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2016.
Zestaw artykułów spożywczych w Podprogramie 2016 obejmuje:
• makaron jajeczny 5 kg,
• ryż biały 5 kg,
• herbatniki 2 kg,
• mleko UHT 9 l,
• ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg
• groszek z marchewką 3,20 kg,
• fasola biała 3,20 kg,
• koncentrat pomidorowy 1,28 kg,
• powidła śliwkowe 1,20 kg,
• gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg,
• filet z makreli w oleju 1,36 kg,
• szynka drobiowa 2,70 kg,
• szynka wieprzowa 0,3 kg,
• pasztet wieprzowy 0,16 kg,
• cukier biały 4 kg,
• olej rzepakowy 4 l.”


Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od sierpnia 2016 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Do 14 czerwca 2017 roku w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Do 14 czerwca 2017 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa , cukier biały, olej rzepakowy.
Prócz wsparcia żywnościowego, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu realizować będzie cykliczne działania towarzyszące: Niefinansowane (obowiązkowe, realizowane przez OPL):


•    włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,
•    grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne).
•    pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej):
•    pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym,
•    wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


 Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.
Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.
Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015, w ramach którego Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu objęła wsparciem żywnościowym 24 osoby. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania takie jak:


•    Warsztaty dietetyczne w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli zapoznać się z zasadami prawidłowego odżywiania, zaplanować jadłospis, dla całej rodziny z uwzględnieniem produktów unijnych pochodzących z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
•    PSOUU Koło w Elblągu zorganizowało konferencję naukową „Ku nowym wzorcom dorosłości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w świetle wdrażania Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.
•    PSOUU Koło w Elblągu zorganizowało Dzień Sąsiada mający na celu integrację społeczną osób z niepełnosprawnością i lokalną społecznością. Wydarzenie odbywało się w trzech miejscach jednocześnie, tak aby jak największa liczba sąsiadów miała możliwość poznać się nawzajem.


Rok 2015

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do końca lutego 2016 roku w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Do końca lutego 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową , klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.

PSOUU Koło w Elblągu prowadzi trzy placówki pobytu dziennego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie: Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, niepubliczną placówkę oświatową, gdzie dzieci w wieku od 3 do 25 lat mogą spełniać obowiązek szkolny; Środowiskowy Dom Samopomocy dla dorosłych, gdzie uczestnicy mają zapewnioną opiekę oraz udział w terapii zajęciowej; Warsztat Terapii Zajęciowej, w którym uczestnicy mają zapewnioną rehabilitację społeczną i zawodową. Ponadto niepełnosprawni uczestnicy i ich rodziny korzystają ze wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, terapeutycznego, socjalnego oraz rehabilitacji ruchowej.

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu objęło wsparciem żywnościowym 51 osób.

 

PODPROGRAM 2015  efekty

 1. W ramach POPŻ Podprogram 2015, który był realizowany w okresie maj 2015 - czerwiec 2016 do osób potrzebującym trafiły takie produkty jak mleko, ser podpuszczkowy, ser topiony, makaron świderki, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane, kawa zbożowa, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie własnym, cukier, olej rzepakowy.
 2. Pomoc żywnościowa trafiła do 24 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 3. Wydaliśmy osobom potrzebującym ponad 1,837 ton żywności.
 4. W ramach Podprogramu 2015 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy jeden warsztat żywieniowy edukacyjny- rodzaj warsztatu- żywieniowy,w którym wzięły udział 3 osoby.


15.06.2015r.

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu serdecznie zaprasza na warsztaty dietetyczne w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2015, które odbędą się dnia 18.06.2015r o godzinie 16.00 w Elblągu przy ul. Saperów 14d.
Podczas warsztatów uczestnicy i ich rodziny będą mogli zapoznać się z zasadami prawidłowego odżywiania, zaplanować jadłospis dla całej rodziny z uwzględnieniem produktów unijnych.
Warsztaty przeprowadzi  Bank Żywności w Elblągu.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Informacja o prowadzonych działaniach w ramach środków towarzyszących

Serdecznie zapraszamy na warsztaty ekonomiczne i warsztaty prawidłowego żywienia, które odbędą się w dniu 06.11.2017 roku o godzinie 9.30 w budynku PSONI przy  ulicy Saperów 14 d.

Warsztat prawidłowego żywienia poprowadzi p. Barbara Bukowska

Warsztat ekonomiczny poprowadzi p. Katarzyna Ciszewska- Wojtas

Działanie prowadzone we współpracy z Bankiem Żywności.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE