Super User    czwartek, 11, czerwiec 2015 13:20
Sprawozdania 2014

Do pobrania Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Naszego Stowarzyszenia za rok 2014 oraz opinia biegłego rewidenta.

Sprawozdanie merytoryczne 2014

Sprawozdanie finansowe 2014

Opinia biegłego rewidenta