Super User    piątek, 29, maj 2015 12:48
Wolontariat!

Kto może zostać wolontariuszem w PSOUU Koło w Elblągu?

Wolontariuszem w Kole może zostać każda osoba pełnoletnia, która swój wolny czas chce poświęcić na pomaganie osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Szukamy osób kreatywnych , odpowiedzialnych, które czerpią satysfakcję z pomagania innym.

Gdzie się zgłosić, jakie dokumenty należy złożyć ?

Każda osoba chętna do współpracy ze Stowarzyszeniem w ramach wolontariatu powinna zgłosić się osobiście do Koordynatora Wolontariatu przy ul. 1 Maja 1 w Elblągu
(tel. 55 233 75 93, godz. pracy poniedziałek-piątek 8.00-16.00) wraz z dokumentami: CV, dowodem osobistym. W biurze zostanie określony zakres działań wolontariusza, placówka, do której powinien się zgłosić, opiekun w placówce.

Czego wolontariusz może oczekiwać ze strony PSOUU Koło w Elblągu?

Każdy wolontariusz zdobywa doświadczenie, ma szansę obserwować działanie dużej organizacji
pozarządowej, może uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach.

Po zakończeniu wolontariatu wolontariusz otrzymuje zaświadczenie od organizacji o odbytym wolontariacie.

W dziale "pliki do pobrania" znajdują się dokumenty przydatne Wolontariuszom, którzy chcą zgłosić się
do naszej organizacji, a także dokumenty przydatne podczas pracy w Stowarzyszeniu.