Super User    piątek, 29, maj 2015 12:09
Historia

W lutym 1992 roku grupa 21 rodziców dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym,
w celu zaspokojenia potrzeb edukacyjnych oraz rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych intelektualnie
postanowiła powołać elbląskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Pierwszymi celami Koła było: zorganizowanie w okresie letnim wczasów rehabilitacyjnych, organizacja imprez
kulturalno-towarzyskich, umożliwienie dzieciom korzystania z „normalnych" przedszkoli, utworzenie klasy
integracyjnej lub kilku dla dzieci upośledzonych, spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin m.in. pediatrii
i neurologii, współpraca z MOPS, utworzenie biblioteki dla rodziców, pozyskanie lokalu z telefonem
na stałą siedzibę i zatrudnienie 1 osoby na etacie pracownika w celu stałego udzielania informacji rodzicom.

W grudniu 1992 roku w wyniku aktywnych działań elbląskiego Koła PSOUU powstała pierwsza placówka
- Dzienne Centrum Aktywności (DCA), której siedziba znajdowała się przy ul. Komeńskiego 42.
Elbląskie DCA było pierwszą tego typu placówką w kraju. Wynikało to z potrzeb środowiska- placówka ta miała
być odpowiedzią na potrzeby wszystkich osób z niepełnosprawnością intelektualną, niezależnie od wieku,
stopnia upośledzenia czy kalectw sprzężonych.

Sześć lat później, z dniem 1 września 1998 roku działalność rozpoczął Ośrodek Rehabiltacyjno- Wychowawczy
(ORW- w 2005 r. zmiana nazwy na OREW). Był on odpowiedzią na potrzeby rodziców
wychowujących dzieci i młodzież z umiarkowanym, znacznym i głębokim stopniem upośledzenia umysłowego
oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, których dzieci nie znajdowały miejsca w placówkach publicznych.
Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy jest niepubliczną placówką oświatową, w której
niepełnosprawni intelektualnie realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki.

Celem Ośrodka jest kompleksowa, wielospecjalistyczna: pedagogiczna, logopedyczna, rehabilitacyjna,
psychologiczna i medyczna pomoc dziecku oraz wsparcie dla rodziny.
Edukacją w OREWie osoby z niepełnosprawnością intelektualną objęte są do 25 roku życia,
dlatego zarząd Koła podjął intensywne działania umożliwiające wsparcie rodzin wychowujących osoby dorosłe.

W odpowiedzi na starania Zarządu w tym zakresie, Prezydent miasta Elbląga powierzył Kołu zadanie zlecone-
utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS), który rozpoczął działalność 1 stycznia 2006 roku.
Jest to placówka oparcia społecznego, przeznaczona dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wszystkich stopni,
także z kalectwami sprzężonymi powyżej 16 roku życia.

Od 2007 roku Koło prowadzi także Warsztat Terapii Zajęciowej, który jest placówką stwarzającą osobom
niepełnosprawnym możliwość rehabilitacji zawodowej mającej doprowadzić do wzmożonej aktywności i
samodzielnego uczestnictwa w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W 2016 roku dostosowano nazwę Stowarzyszenia do zapisów Konwencji ONZ i zmieniono ją na Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.