Super User    czwartek, 17, lipiec 2014 13:25
Wolontariat

Wolontariat w PSONI  Koło w Elblągu
Wolontariat fajna sprawa, jest praca i zabawa !!!!!!


Kto może zostać wolontariuszem w PSONI Koło w Elblągu?
Wolontariuszem w PSONI może zostać każda osoba pow. 13 r.ż,,  która swój wolny czas chce poświęcić na pomaganie osobom niepełnosprawnym intelektualnie i ich rodzinom. Szukamy osób kreatywnych , odpowiedzialnych, które czerpią satysfakcję z pomagania innym.


Gdzie się zgłosić, jakie dokumenty należy złożyć ?
Każda osoba chętna do współpracy ze Stowarzyszeniem w ramach wolontariatu powinna zgłosić się osobiście do Koordynatora Wolontariatu w PSONI - Iwony Grajkowskiej przy ul.1 Maja 1 w Elblągu (tel. 55 233 75 93, godz. pracy poniedziałek-piątek 8.00-16.00) wraz z wypełnionymi dokumentami, jak formularz zgłoszenia dla wolontariusza, w przypadku osoby niepełnoletniej niezbędne jest dostarczenie oświadczenia rodzica, iż wyraża zgodę na wolontariat dziecka. W biurze zostanie określony zakres działań wolontariusza, placówka, do której powinien się zgłosić, opiekun w placówce.


Czego wolontariusz może oczekiwać ze strony PSOUU Koło w Elblągu?
Każdy z wolontariuszy przechodzi wstępne szkolenie z zakresu praw wolontariusza „ABC Wolontariatu” oraz jeśli wyrazi na to zgodę również szereg specjalistycznych szkoleń wolontariackich.
Każdy wolontariusz zdobywa doświadczenie, ma szansę obserwować działanie dużej organizacji pozarządowej, może uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach.

Poniżej znajdują się niezbędne dokumenty dla wolontariuszy.