• OREW

  Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy
  ul. Szarych Szeregów 32, tel. 55 232 38 16

 • WTZ

  Warsztat Terapii Zajęciowej
  ul. 1 Maja 1, tel. 55 233 75 93

 • PSONI

  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu

 • ŚDS

  Środowiskowy Dom Samopomocy
  ul. Saperów 14D, tel. 55 643 97 77

BADANIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2022 ROK.

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Elblągu
zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2022r.

 

Oferty należy składać do Zarządu Koła PSONI  przy ul.1 Maja 1 w Elblągu lub elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 20.01.2023r. do godz.15:00.

Oferta powinna zawierać:

 1. charakterystykę podmiotu badającego i informacje o oferencie,
 2. zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 3. opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego w zakresie przeprowadzania badań sprawozdań finansowych z uwzględnieniem doświadczenia w zakresie organizacji pozarządowych,
 4. cenę brutto za realizację usługi badania sprawozdania finansowego przy uwzględnieniu wszystkich kosztów związanych z badaniem np.: diety, noclegi, przejazdy itp.
 5. zobowiązanie biegłego rewidenta do udzielania porad i wyjaśnień przed zamknięciem ksiąg rachunkowych, jak i w trakcie sporządzania sprawozdania finansowego za 2022 rok, w zakresie przepisów bilansowych i podatkowych.

Przy wyborze podmiotu będą brane pod uwagę:

 1. doświadczenia zawodowe w zakresie badań sprawozdań w organizacjach pozarządowych będących organizacjami pożytku publicznego,
 2. koszt usługi.

W przypadku wyrażenia chęci przedstawienia swojej oferty na badanie sprawozdania finansowego niezbędne informacje do sporządzenia oferty prosimy pobrać ze strony internetowej, na której ogłaszane są sprawozdania finansowe organizacji pożytku publicznego pod adresem: www.pozytek.gov.pl (KRS0000218552)

 

Tryb udzielenia zamówienia

Niniejsze postępowanie dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1986 z późn. zm.), w związku z czym nie stosuje się przepisów tej ustawy.