Super User    niedziela, 24, kwiecień 2022 21:28
Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

Kto może korzystać z usług opieki wytchnieniowej? Jak złożyć wniosek? Przeczytaj.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi wytchnieniowej w formie dziennej 30 mieszkańców Elbląga w miejscu jej zamieszkania.

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone będą w postaci pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Kto może korzystać z usług opieki wytchnieniowej?

Z usług mogą skorzystać członkowie rodzin lub opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnościami, spełniający łącznie następujące kryteria:

  • miejsce zamieszkania na terenie m. Elbląga
  • sprawowanie bezpośredniej opieki nad:
    • dorosłymi osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
    • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Jak się zgłosić?

Aby się zgłosić należy złożyć do biura stowarzyszenia ul. 1 Maja 1 kopię orzeczenia o niepełnosprawności i wypełnioną kartę zgłoszenia do programu.

Kartę zgłoszenia (załącznik Nr 8) można pobrać ze strony internetowej  https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa---edycja-2022

 lub bezpośrednio z biura stowarzyszenia ul. 1 Maja 1

lub wysłać e-mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem “Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

Rekrutacja ma charakter ciągły i trwa do 23 grudnia 2022 roku lub do wyczerpania limitu godzin.

Wszelkie pytania dotyczące projektu prosimy kierować telefonicznie na nr tel.502 736 513

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej wpółfinansowane jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w ramach Programu ”Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Kwota dofinansowania 60.000 zł