Super User    czwartek, 26, listopad 2020 09:58
Bezpieczne WTZ i rehabilitacja

 

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Informujemy, iż elbląskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną w dniu 23.10.2020r. podpisało z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowę nr UEB/000033/14/D
o powierzenie naszej organizacji grantu w ramach projektu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Celem projektu jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych w ramach zadania pn. „Twoja szansa - rozwój i niezależność osób z niepełnosprawnością intelektualną” współfinansowanego ze środków PFRON, poprzez zabezpieczenie środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami
z niepełnosprawnościami.

Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla organizacji realizującej na podstawie umowy z PFRON zadania zlecane w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER 2014-2020 Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Okres wsparcia: 01. 09. 2020 r. – 31. 12. 2020 r.