Super User    środa, 21, listopad 2018 09:16
Bezpieczna przyszłość

Od początku listopada w naszym Kole realizowany jest projekt pn. „Bezpieczna przyszłość  Osób zNI – testowanie modelu” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Model środowiskowego wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną (OzNI) „Bezpieczna przyszłość” to kompleksowa koncepcja wsparcia środowiskowego OzNI w społeczności lokalnej, w której beneficjenci i ich rodziny będą mogli żyć godnie z kompleksowym uwzględnieniem ich potrzeb.

Celem projektu jest stworzenie dziesięciu tzw. Kręgów Wsparcia wokół 10 Beneficjentów z niepełnosprawnością oraz wypracowanie rozwiązań dotyczących zabezpieczenia prawno-finansowego, mieszkaniowego i społecznego osoby z niepełnosprawnością intelektualną na czas, gdy z przyczyn naturalnych straci ona już oparcie w rodzinie, a także przygotowanie wsparcia środowiskowego umożliwiającego dalsze funkcjonowanie tych osób w swojej społeczności lokalnej.

W chwili obecnej ruszyła rekrutacja Beneficjentów do Projektu.

Podmioty, instytucje, osoby fizyczne i wszyscy zainteresowani tworzeniem Kręgu zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu: +48 502 736 513

Aleksandra Kojtych

Specjalista ds. kręgów wsparcia/ koordynator projektu


 

Projekt „Bezpieczna przyszłość  Osób z NI – testowanie modelu” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego