Super User    piątek, 27, lipiec 2018 06:57
Zapytanie cenowe ZC/1/NZT/2018

 


W związku z prowadzeniem projektu pn. „Nie zwalniamy tempa- usługi społeczne i integracja" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu zaprasza do złożenia oferty cenowej wg załącznika nr 1 w związku z zamiarem realizacji wyjazdu w zakresie usługi rehabilitacyjnej w dniach 24.09.2018 – 30.09.2018 r. dla 30 uczestników projektu (w tym 15 osób niepełnosprawnych z lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, 15 osób to rodzice/ opiekunowie) oraz 6 opiekunów i 1 psycholog.


Oferty cenowe przyjmujemy do  07.08.2018 r. do godz. 15:30.