Super User    poniedziałek, 04, grudzień 2017 08:43
Maluchy

 

Projekt pn. „Mama i tata wracają do pracy!” realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu od 1 października 2017r. do 31 stycznia 2020r.

Wartość projektu: 522 715,00 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 444 307,75 zł

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 15 osób, pracujących (przebywających na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim), oraz biernych zawodowo, ze względu na przebywanie na urlopie wychowawczym, mających problem z powrotem na rynek pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3, zamieszkujących powiat miasto Elbląg, oraz powiat elbląski.

Cel zostanie zrealizowany poprzez utworzenie Instytucji Dziennego Opiekuna oraz objęcie wsparciem jednocześnie 10 beneficjentów, zapewniając opiekę dla ich dzieci w wieku do lat 3. W okresie objęcia wsparciem w projekcie beneficjenci powrócą aktywnie na rynek pracy.


REKRUTACJA

Rekrutacja prowadzona jest od 04.12.2017 do wyczerpania miejsc zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji.

Przewidziane są następujące terminy przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych:

W związku z planowanym zwolnieniem się miejsc dla nowych uczestników projektu (część dzieci uczestników z dniem 01.09.2019 rozpoczyna swoją przygodę z przedszkolem) - z dniem 27.06.2019 wznawiamy rekrutację uczestników do projektu.

Jeżeli w trakcie realizacji projektu zwolnią się miejsca dla kolejnych uczestników - będziemy informować Państwa o nowych terminach rekrutacji.

Termin przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych został wyznaczony na 15.07.2019r.

Godziny poszczególnych spotkań z kandydatami zostaną ustalone indywidualnie, na podstawie dostarczonych formularzy rekrutacyjnych w dniu 12.07.2019r.

W procesie rekrutacji wezmą udział osoby, które spełnią warunki formalne opisane w Regulaminie Rekrutacji, oraz dostarczą formularz zgłoszenia do projektu w terminie od 27.06.2019r. do 11.07.2019r. do godziny 12:00. Zgłoszenia dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

W przypadku, kiedy podczas ww. terminu nie zostaną rozpatrzone wszystkie zgłoszenia uczestników do projektu (na podstawie formularzy zgłoszenia do projektu) zostaną ogłoszone dodatkowe terminy.

Podczas rekrutacji będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  • miejsce zamieszkania uczestnika projektu,
  • status na rynku pracy uczestnika projektu,
  • wiek dziecka uczestnika projektu,
  • termin złożenia dokumentów rekrutacyjnych,
  • wynik rozmowy rekrutacyjnej,
  • niepełnosprawność dziecka uczestnika projektu.

Szczegółowy opis oraz warunki rekrutacji zostały opisane w Regulaminie Rekrutacji.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszenia do projektu należy pobrać z udostępnionego powyżej linku, lub pobrać wydrukowany w biurze projektu (PSONI Koło w Elblągu, ul. 1 Maja 1) następnie wypełniony dokument dostarczyć osobiście do biura projektu, lub przesłać mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Po zakwalifikowaniu się uczestników do projektu niezbędne będzie podpisanie umowy na świadczenie opieki nad dzieckiem, bedącej jednocześnie umową uczestnictwa w projekcie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem 55 233 75 93 (Adrian Płączyński).


Wsparcie w formie opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennych opiekunów realizowane jest od dnia 28.02.2018r. do 31.01.2020r.