Super User    poniedziałek, 04, grudzień 2017 08:43
Maluchy

 

Projekt pn. „Mama i tata wracają do pracy!” realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu od 1 października 2017r. do 31 stycznia 2020r.

Wartość projektu: 522 715,00 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 444 307,75 zł

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 15 osób, pracujących (przebywających na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim), oraz biernych zawodowo, ze względu na przebywanie na urlopie wychowawczym, mających problem z powrotem na rynek pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3, zamieszkujących powiat miasto Elbląg, oraz powiat elbląski.

Cel zostanie zrealizowany poprzez utworzenie Instytucji Dziennego Opiekuna oraz objęcie wsparciem jednocześnie 10 beneficjentów, zapewniając opiekę dla ich dzieci w wieku do lat 3. W okresie objęcia wsparciem w projekcie beneficjenci powrócą aktywnie na rynek pracy.


REKRUTACJA

Z uwagi na zakończenie realizacji projektu, rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły. 

Do uruchomienia usług świadczonych przez Instytucję Dziennego Opiekuna wymagane jest zebranie grupy liczącej minimum 5 osób.

Podczas rekrutacji będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  • miejsce zamieszkania uczestnika projektu,
  • status na rynku pracy uczestnika projektu,
  • wiek dziecka uczestnika projektu,
  • termin złożenia dokumentów rekrutacyjnych,
  • wynik rozmowy rekrutacyjnej,
  • niepełnosprawność dziecka uczestnika projektu.

Szczegółowy opis oraz warunki rekrutacji zostały opisane w Regulaminie Rekrutacji.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu prowadzi placówkę w ramach działalności statutowej odpłatnej – w związku z powyższym, przyjmując opłaty od rodziców/opiekunów dzieci korzystających z usług Instytucji Dziennego Opiekuna, nie zarabia nawet złotówki.

Koszty opieki nad dziećmi ustalane są z rodzicami podczas spotkania organizacyjnego po zakończeniu procesu rekrutacji – docelowo suma opłat wnoszonych przez rodziców/opiekunów musi równać się sumie kosztów ponoszonych przez stowarzyszenie na funkcjonowanie Instytucji Dziennego Opiekuna.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszenia do projektu należy pobrać z udostępnionego powyżej linku, lub pobrać wydrukowany w siedzibie stowarzyszenia (Elbląg, ul. 1 Maja 1) następnie wypełniony dokument dostarczyć osobiście do siedziby stowarzyszenia, lub przesłać mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Po zakwalifikowaniu się uczestników do projektu niezbędne będzie podpisanie umowy na świadczenie opieki nad dzieckiem.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem 55 233 75 93.