Super User    poniedziałek, 28, sierpień 2017 06:15
Projekt "Dowóz"

Projekt „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Elbląga do szkół i placówek oświatowych w Elblągu przy ul. Szarych Szeregów 32 i Saperów 14D” realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu

Czas trwania: 02.01.2017r. - 29.12.2017r.

Celem projektu jest: zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dla dzieci z niepełnosprawnościami w celu realizacji obowiązku szkolnego, obowiązku nauki, obowiązku odbycia przygotowania przedszkolnego.

Zadanie polega na zapewnieniu bezpłatnego transportu dla dzieci z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Miasto Elbląg (do 30 osób) do szkół i placówek oświatowych przy ul. Szarych Szeregów 32 i Saperów 14D w Elblągu, w celu zapewnienia tej grupie dzieci możliwości spełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, jak również obowiązku odbycia przygotowania przedszkolnego. Dowóz dzieci będzie odbywał się z miejsca zamieszkania dziecka do szkół i placówek oświatowych oraz ze szkół i placówek do miejsca zamieszkania.

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Miasto Elbląg.