Super User    wtorek, 01, sierpień 2017 07:46
„Weekendowe wsparcie i integracja”

„Weekendowe wsparcie i integracja”
realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Elblągu.


Głównym celem projektu jest odciążenie rodzin wychowujących/opiekujących się osobami z niepełnosprawnością intelektualną, kalectwami sprzężonymi i autyzmem oraz zwiększenie samodzielności samych osób niepełnosprawnych, a także przełamanie wieloletnich utrwalonych lęków rodzin, które nie dopuszczają myśli o możliwości usamodzielnienia się ich niepełnosprawnego dziecka/podopiecznego.
Projekt zakłada wsparcie podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz ich rodzin poprzez wdrożenie usługi zwanej „Weekendowe wsparcie i integracja” oraz szeregu działań towarzyszących, zwiększających integrację społeczną osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin z powiatu elbląskiego, braniewskiego i M. Elbląg.


Czas trwania projektu:  od 01 sierpnia 2017 r. do  31 grudnia 2017 r.


Weekendowe wsparcie to opieka czasowa dla osób  z niepełnoprawnością intelektualną, autyzmem. Przez 8 weekendów uczestnicy będą mieli pełną swobodę w realizowaniu zaplanowanych działań przy wsparciu ze strony wykwalifikowanej kadry. W trakcie pobytów uczestnicy będą utrwalać czynności samoobsługi, spędzając ze sobą czas oraz korzystać z oferty kulturalnej miasta. Podczas korzystania z pobytu weekendowego, rodzice będą mieli czas dla siebie, w tym, w szczególności na rzecz pozostałych dzieci w rodzinie. W jednym module weekendowym będą brały udział cztery osoby z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi, autyzmem, a wspierać ich będzie trzech opiekunów, zapewniających opiekę przez całą dobę, pomagających osobie niepełnosprawnej w czynnościach dnia codziennego oraz towarzyszących im w działaniach.


Projekt „Weekendowe wsparcie i integracja”  współfinansowany jest  ze środków PFRON otrzymanych od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.