Super User    środa, 14, czerwiec 2017 09:06
Jestem samodzielny

Projekt – „Jestem samodzielny – praktyczna realizacja bio-psycho-społecznego modelu rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną”

realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Elblągu, w ramach realizacji zadań o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Głównym celem projektu jest rozwinięcie posiadanych oraz uzyskanie nowych kompetencji psychoruchowych, komunikacyjnych i społecznych mających wpływ na zwiększenie stopnia samodzielności i poprawę funkcjonowania osób z lekką, umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz zmniejszenie zagrożenia pogorszenia stanu zdrowia osób
z głęboką i wieloraką (sprzężoną) niepełnosprawnością.

Czas trwania: projekt realizowany jest od 01 maja 2017 roku do 31 marca 2019 roku.

W ramach projektu będą realizowane następujące formy wsparcia:

1. Rehabilitacja indywidualna i grupowa - poprawa funkcji ruchowej, nauka kształtowania poprawnej postawy ciała, normalizacja napięcia mięśniowego, zwiększenie wytrzymałości i siły mięśniowej, trening równowagi i orientacji w przestrzeni, trening ogólnej wydolności organizmu.

2. Zajęcia logopedyczne - wspierające rozwijanie kompetencji komunikatywnych, wyrażania potrzeb
i stanów za pomocą symboli i gestów.

3. Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne - terapia psychologiczna dla dzieci i jego rodziców, terapia pedagogiczna dla dzieci, stymulacja strefy rozwoju społeczno-emocjonalnego, usprawnianie motoryki małej, instruktaż dla rodziców.

4. Warsztaty techniczno-informatyczne - zajęcia grupowe umożliwiające zdobywanie nowych umiejętności technicznych poprzez rozpoznawanie i umiejętność posługiwania się prostymi narzędziami stolarskimi. Treningi informatyczne – obsługa komputera, drukarki, skanera oraz innych sprzętów kompatybilnych z komputerami.

5. Zajęcia z integracji sensorycznej - pomagające w integracji pomiędzy zmysłami (wzrok, ruch, dotyk) w układzie nerwowym dziecka z zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym.

6. Pracownia aktywności społecznej - zajęcia grupowe której celem jest rozwój pasji, relacji koleżeńskich pomiędzy uczestnikami oraz pokazanie różnych form spędzania czasu wolnego.

7. Survival – klub przetrwania i przygody - zajęcia grupowe wspierające usprawnienia ruchowe oraz rehabilitację społeczną.

8. Zajęcia rytmiczno-ruchowe - wspierające redukcję napięć i negatywnych emocji, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej, rozwój psychoruchowy, zachęcanie do współdziałania
w grupie.

9. Zajęcia taneczne - pozwalające na poprawę podstawowych cech motoryki, koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej, oraz korekcja postawy ciała.

10. Zajęcia teatralne - mające na celu wzrost kompetencji społecznych, otwarcie się na inne osoby, nabycie pewności siebie.

11. Dogoterapia - zajęcia grupowe wspierające poprawę zdrowia psychicznego, wywołując pozytywne emocje, edukacja, motywacja, odczucia.

Projekt obejmuje wsparciem osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub zaburzeniami rozwoju psychofizycznego – dzieci, młodzieży i dorosłych posiadających orzeczenia o niepełnosprawności lub
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne z terenu miasta Elbląg oraz powiatów elbląskiego i braniewskiego.

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dokumenty do pobrania:

1. Oświadczenie beneficjenta/rodzica/opiekuna.