Super User    poniedziałek, 01, sierpień 2016 07:30
„Pensjonat Krótkiego Pobytu – wsparcie i aktywność”

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu realizuje zadanie  pt. „Pensjonat  Krótkiego Pobytu – wsparcie i aktywność” przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego ze środków PFRON. Czas trwania projektu to 5 miesięcy.

 

Projekt ten ma na celu odciążenie rodzin opiekujących się osobami z niepełnosprawnością intelektualną i kalectwami sprzężonymi oraz zwiększenie samodzielności samych osób niepełnosprawnych, a także przełamanie wieloletnich utrwalonych lęków rodzin, które nie dopuszczają myśli o możliwości usamodzielnienia się ich niepełnosprawnego dziecka czy podopiecznego.

W ramach zadania zorganizowane zostaną pobyty weekendowe dla 40 podopiecznych i ich rodzin. Program pobytów daje szansę osobom z niepełnosprawnością na maksymalnie usamodzielnienie niezależne od codziennej pomocy rodziców czy opiekunów.

 

Iwona Grajkowska

Koordynator projektu