• OREW

  Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy
  ul. Szarych Szeregów 32, tel. 55 232 38 16

 • WTZ

  Warsztat Terapii Zajęciowej
  ul. 1 Maja 1, tel. 55 233 75 93

 • PSONI

  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu

 • ŚDS

  Środowiskowy Dom Samopomocy
  ul. Saperów 14D, tel. 55 643 97 77

Sprawozdania finansowe i merytoryczne

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy sprawozdania finansowe i merytoryczne stowarzyszenia za rok 2020 oraz 2021.

Czytaj więcej:
 
Darowizny w 2021 roku

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu,

na podstawie Art. 18 ust. 1e pkt 2 Ustawy  z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 roku poz. 1800, z późn. Zm.),

informuje, że jako organizacja pożytku publicznego otrzymaliśmy w 2021 roku darowizny w kwocie:

 203 395,43 (dwieście trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 43/100), w tym:

 • żywność z Banku Żywności 131 056,22 zł
 • darowizny gotówkowe od osób fizycznych  40 653,13 zł
 • dezynfektory, maseczki, środki dezynfekujące itp., niezbędne do wali z COVID-19 o wartości  31 583,73 zł
 • darowizny z zakupów internetowych Fani Mani  102,35 zł

 

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie środki z darowizn są przeznaczane na:

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

pomoc społeczną.

Wszystkim darczyńcom:

Rodzicom, Uczestnikom, Członkom Stowarzyszenia, Sympatykom PSONI

składamy serdeczne podziękowania za wsparcie okazane naszej organizacji w 2021 roku 

 ♥ ♥ ♥

z nadzieją, że nadal będziecie Państwo wspierać nasze działania ☺ ☺.

 

 

Każda złotówka jest wsparciem dla naszych dzieciaków.

Czytaj więcej:
 
poprz.12345678910nast.